Rozdělení hlásek

31.01.2015 19:18
  • samohlásky krátké (a, e, i, o, u, y)
  • samohlásky dlouhé (á, é, í, ó, ú, ý)
  • souhlásky tvrdé (h, ch, k, r, d, t, n)
  • souhlásky měkké (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň)
  • souhlásky obojetné (b, f, l, m, p, s, v, z)
  • dvojhlásky (au, eu, ou)