Ročníková práce

Jedná se o práci většího rozsahu a zpracovávanou zpravidla po dobu 3 měsíců, která by měla ukázat, co se žák naučil v oblasti vyhledávání a zpracování informací, včetně práce s technikou. Výstupem je prezentace práce před publikem (květen). Součástí práce by bylo vhodné, kdyby žák zkusil nějaký průzkum (dotazník, anketu, pozorování) a seznámil posluchače s výsledky zjištění.

Žáci si vyberou téma své práce a po konzultaci s učitelem dodržují jednoduchý postup dílčích kroků, které budou poté většinou dělat samostatně. Ke své práci si musí najít poradce. Buď to může být zadávající učitel, rodič nebo odborník z dané oblasti, který jim pomůže rozšířit vědomosti o daném tématu.

Co mohu vytvořit?

 • Sestavím knihu, encyklopedii, pracovní sešit, počítačový dokument
 • Vytvořím plakát (nebo více plakátů)
 • Sestavím počítačovou prezentaci
 • Natočím film
 • Sestavím fotoalbum
 • Vytvořím internetové stránky nebo blog
 • Vyrobím nebo sestavím nějaký výrobek
 • Předvedu to, co umím
 • Zorganizují besedu
 • Zahraji loutkové (či jiné) divadlo
 • Mám vlastní řešení nebo nápad...

Postup při zpracování ročníkové práce

Přípravná část

 1. Žák si vybere téma, které se mu líbí
 2. Osloví dospělého – svého poradce (učitele, člena rodiny nebo jinou osobu), který jej bude při práci vést nebo mu pomůže rozšířit vědomosti o daném tématu.
 3. Žák nahlásí téma i jméno dospělého konzultanta p. ředitelce Š. Holečkové

Příprava práce

 1. Rozpracování tématu – myšlenková mapa
 2. Stanovení cíle práce – Co vytvořím?
 3. Stanovení jednotlivých úkolů (Co je třeba udělat?)

Samotná práce

 1. Vyhledávání informací, fotografií nebo příprava jiných materiálů (fotografování, natáčení videa, vytváření nějakého výrobku atp.)
 2. Průzkum (dotazník, anketu, pozorování) a zpracování výsledků zjištění
 3. Sestavení práce (tvorba textu, plakátů nebo prezentace)

Prezentace ročníkové práce

 1. Prezentace před diváky (rodiče, spolužáci, učitelé) v délce 5 – 10 minut
 2. Předvedení všech vytvořených a získaných materiálů, obrazů, snímků....