Výbuch v naší zemi

13.04.2013 21:52
Katka L.

Před mnoha a mnoha lety, když vymřeli lidé, ufouni vyslali na zem robota a on našel kytku. Pak se robot vrátil za ufouny. Jakmile se vrátil, ufouni šli pozorovat zemi. 

Když na ni dorazili, tak ji prozkoumali. Jeden ufoun našel nějakou věc, která vypadala jako baterka. Tak to zkoumali, až jeden řekl: "Anoj ga sa nachara." Nakonci té věci byl provázek a hýbal se ze strany na stranu. Najednou našli sklo. To sklo odráželo slunce do skla a dál do provázku na té baterce. Provázek začal hořet! Byla panika. Jeden z ufounů to zahodil, ale na hromadu dalších takových baterek s provázkem. 

Najednou bum, bum, bum několikrát za sebou. Ufouni se lekli. Když byl kouř pryč, byla tam veliká díra. Ufouni se šli podívat. Šli čím dál tím blíž, až v té díře uviděli kosti. Ufouni si řekli: "To jsou jen kosti." Ale když chtěli odejít pryč, tak se z díry ozvalo: "Běžte pryč!" Ufouni se lekli a odjeli pryč.

Pak se kosti vyvíjely, až zase vznikli lidi...